ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ -  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ & ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ALARM

 

Ένα σύγχρονο κατάστημα τροφίμων οφείλει να δώσει την αρμόζουσα σημασία στον έλεγχο τις σωστής λειτουργίας των ψυγείων - καταψύξεων και  στην ασφάλεια των ψυχόμενων εμπορευμάτων.  Η Εταιρεία INTEGRALΑ.Ε. Refrigerationπροσαρμοσμένη στις ανάγκες του σύγχρονου καταστήματος τροφίμων υποστηρίζει τον επαγγελματία με την εγκατάσταση των Συστημάτων Καταγραφής Θερμοκρασιών των ψυγείων, των καταψύξεων αλλά και των ψυκτικών θαλάμων και την Ειδοποίησης ALARMσε περίπτωση απόκλισης των θερμοκρασιών από τα επιτρεπτά όρια.

 

Τα Συστήματα Καταγραφής Θερμοκρασιών & Ειδοποίησης Alarm εγκαθίσταται από τεχνικούς της εταιρείας μας συνδέοντας τα ηλεκτρονικά όργανα των ψυγείων, των καταψύξεων και των ψυκτικών θαλάμων του καταστήματος και δίνει την δυνατότητα να ελέγχονται οι θερμοκρασίες τους και οι λειτουργίες τους με παράλληλη καταγραφή των θερμοκρασιών όλο το 24ώρο και να ειδοποιεί τους συναγερμούς όπως ορίζετε από τον χρήση με οπτική ή ακουστική ειδοποίηση ή και αποστολή fax, email ή sms. Επίσης έχει την δυνατότητα να συνδεθεί στον Η/Υ σας και να ελέγχετε απομακρυσμένα μέσω Internet.

Τα πιο διαδεδομένα συστήματα καταγραφής είναι των εταιρειών DIXELL, ELIWELL & CAREL.

 

Τα Συστήματα Καταγραφής Θερμοκρασιών & Ειδοποίησης Alarm εγκαθίσταται σε Νέα αλλά και σε ήδη υφιστάμενα καταστήματα.

 

     Τα βασικά χαρακτηριστικά & λειτουργίες διαχείρισης του συστήματος είναι :

 

• Έλεγχος και καταγραφή δεδομένων, εντόπιση και καταγραφή συναγερμών των συνδεδεμένων οργάνων

• Διαχείριση συναγερμών όπως ορίζονται από τον χρήστη: οπτική ειδοποίηση από την μονάδα, ενεργοποίηση ρελέ, απομακρυσμένη αποστολή fax, email ή sms.

• Αποστολή αλληλεπιδραστικών εντολών στα συνδεδεμένα όργανα .

• Προγραμματισμός παραμέτρων οργάνων.

• Γραφική παράσταση και εκτύπωση καταγραμμένων δεδομένων.

 

     

Copyright © 2013 www.integral.com.gr. All Rights Reserved. Powered by DataCube