ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Η Εταιρεία INTEGRAL Α.Ε. Refrigeration έχει μεγάλη τεχνογνωσία στον τομέα του σχεδιασμού του εξοπλισμού του νέου καταστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες του αντικειμένου πώληση. Συγκεκριμένα με την βοήθεία ειδικού τρισδιάστατου προγράμματος σχεδιάζονται μέσω Η/Υ οι τοίχοι, τα τζάμια, η οροφή, οι διάδρομοι, τα ράφια επίτοιχα και γόνδολες, τα ταμεία, ο ξύλινος εξοπλισμός, ο ανοξείδωτος εξοπλισμός και φυσικά τα ψυγεία και οι καταψύξεις του νέου καταστήματος.

 

Ο σχεδιασμός γίνεται με την τοποθέτηση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού στον χώρο, τον διαχωρισμό των απαραίτητων τμημάτων και την ισόβαρη χρήση τους, την κάλυψη όλων των διαθέσιμών χώρων και πάντα με βασικό γνώμονα την λειτουργικότητα του καταστήματος και την μεγαλύτερη δυνατή  προβολή των εμπορευμάτων για την μεγαλύτερη δυνατή πώληση τους. Χρησιμοποιώντας όλα τα παραπάνω δεδομένα παρουσιάζουμε στο καταστηματάρχη κάποιες δυνατές εκδόσεις και συνυπολογίζοντας την επιθυμία του καταλήγουμε στο τελικό σχέδιο όπου ακολουθούμε πίστα κατά την εγκατάσταση των προϊόντων. Παράλληλα γίνεται μελέτη για την χρήση των κατάλληλων ψυκτικών μηχανημάτων και τις ψυκτικής εγκατάστασης με την δημιουργία του σωληνοδικτύου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μελέτης προϊοντοποίησης των εμπορευμάτων για την μέγιστο εμπορικό αποτέλεσμα του καταστήματος.

 

Τα μέρη του σχεδιασμού του καταστήματος είναι τα εξής:

 

         Σχεδιασμός – Layout Ραφιών Καταστήματος (τοίχων, τζαμιών, οροφής κτλ)

         Σχεδιασμός – Layout Ραφιών Επίτοιχων & Γονδολών

         Σχεδιασμός – Layout Ψυγείων Συντήρησης

         Σχεδιασμός – Layout Ψυγείων Κατάψυξης

         Σχεδιασμός – Layout Οπωροπωλείου

         Σχεδιασμός – LayoutΚρεοπωλείου

         Σχεδιασμός – LayoutΨυκτικών Θαλάμων Συντήρησης & Κατάψυξης

         Σχεδιασμός – Layout Επιμέρους Τμημάτων

         Σχεδιασμός – Layout Ξύλινου Εξοπλισμού

         Σχεδιασμός – Layout Ανοξείδωτου Εξοπλισμού

         Σχεδιασμός – Layout Φωτιστικών

         Σχεδιασμός – Layout Ηλεκτρολογικών

         Σχεδιασμός – Layout Υδραυλικών

         Σχεδιασμός – Layout Κλιματιστικών

         Σχεδιασμός – Layout Κλιματιστικών Μονάδων

         Σχεδιασμός – Layout Μηχανοστασίου Ψυγείων Συντήρησης

         Σχεδιασμός – Layout Μηχανοστασίου Ψυγείων Κατάψυξης

 

     

Copyright © 2013 www.integral.com.gr. All Rights Reserved. Powered by DataCube