Η.Εταιρεία INTEGRAL Α.Ε. Refrigeration προσπαθώντας να καλύψει τις απαιτήσεις του επαγγελματία προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εποχής πρόσθεσε μια ΝΕΑ επιλογή στον χώρο του σύγχρονου καταστήματος τροφίμων.

Η Ανακατασκευή (Refurbishment) μπορεί να αλλάξει την όψη του ψυγείου σας προσθέτοντας χρόνια στην διάρκεια ζωής του βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση του και όλα αυτά πάντα με χαμηλό κόστος επένδυσης.

Με τον όρο Ανακατασκευή (Refurbishment) εννοούμε την Αντικατάσταση όλων των παλιών - φθαρμένων κομματιών του ψυγείου με ΝΕΑ κομμάτια, την Επαναβαφή με ηλεκτροστατική βαφή των διακοσμητικών του ψυγείου και την Ανακαίνιση του εσωτερικού μέρους του ψυγείου (Λεκάνη Εξατμιστή).

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

  Επίσκεψη στο κατάστημα για επιμέτρηση των κομματιών προς αντικατάσταση και αφαίρεση διακοσμητικών

• Σχεδιασμός και Κατασκευή των κομματιών προς αντικατάσταση

 
 • Αντικατάσταση Ραφιών Ψυγείου
 • Αντικατάσταση Βραχιόνων Ραφιών
 • Αντικατάσταση Προφίλ Τιμών Ραφιών
 
 • Αντικατάσταση Άνω Ψυχόμενου Μέρους
 • Αντικατάσταση Διάτρητων Πλατών
 • Αντικατάσταση Ταψάκια – Πάτων
 • Αντικατάσταση Γρίλιων Αναρρόφησης
 •       Επαναβαφή με Ηλεκτροστατική Βαφή των Διακοσμητικών του Ψυγείου
 • Επαναβαφή Άνω Διακοσμητικών
 • Επαναβαφή Κάτω Διακοσμητικών
 • Επαναβαφή Λοιπών Διακοσμητικών
 •       Πλύσιμο του Εσωτερικού του Ψυγείου και Βαφή Εσωτερικά με υγρό γαλβάνισμα (όπου απαιτείται)     
   (Εσωτερικού Ψυγείου Πριν την Ανακατασκευή)     (Εσωτερικού Ψυγείου Μετά  την Ανακατασκευή)
 •        Βαφή των κομματιών που δεν αφαιρούνται (κολώνες, άνω μη ψυχόμενο μέρος)
 •        Συναρμολόγηση όλων των κομματιών & εξαρτημάτων του ψυγείου

Με την ολοκλήρωση της ανακατασκευής το ψυγείο παραδίδετε στην κατάσταση του καινούργιου με μόλις περίπου το 1/3 του κόστους του καινούργιου ψυγείου.

 

Τα πλεονεκτήματα της Ανακατασκευή των ψυγείων είναι :

 

•  Αύξηση του χρόνου ζωής του ψυγείου για τουλάχιστον 10 χρόνια

•  Ολοκλήρωση εργασιών Χωρίς Διακοπή Λειτουργίας του Καταστήματος

•  Αλλαγή αισθητικής του ψυγείου (δείχνει καινούργιο)

•  Βελτίωση λειτουργίας ψυγείου & Μείωση κατανάλωσης ενέργειας (από την βελτίωση της κυκλοφορία του αέρα)

•  Εξοικονόμηση χρηματικών πόρων από αποφυγή αγοράς καινούργιου εξοπλισμού

•  Προετοιμασία ψυγείου για Υποδοχή Συστήματος Πορτών

•  Προσαρμογή στους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

 

Copyright © 2013 www.integral.com.gr. All Rights Reserved. Powered by DataCube