ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ένας τομέας που έχει δώσει βάση η Εταιρεία INTEGRALΑ.Ε. Refrigeration είναι η ανακαίνιση υφιστάμενων καταστημάτων η οποία μπορεί να μετατρέψει ένα κατάστημα με παλαιό εξοπλισμό και διακόσμηση σε ένα σύγχρονο κατάστημα τροφίμων με τελευταίας τεχνολογίας και αισθητικής εξοπλισμό, εναρμονιζόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις του χώρου και παράλληλα δημιουργώντας ένα ευχάριστό περιβάλλον για τον καταστηματάρχη, το προσωπικό και τον καταναλωτή.

 

Για την εκτέλεση μίας ανακαίνισης καταστήματος ακολουθούμε κάποια συγκεκριμένα στάδια τα οποία εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν γρηγορότερη και μεθοδικότερη ολοκλήρωση της. Στο πρώτο στάδιο γίνεται καταγραφή του υφιστάμενου χώρου και υφιστάμενου εξοπλισμού εφόσον επαναχρησιμοποιηθεί. Στην συνέχεια με την βοήθεια ειδικού τρισδιάστατου σχεδιαστικού προγράμματος Η/Υ σχεδιάζεται το κατάστημα με τα ράφια, τα ταμεία, τα ψυγεία, τις καταψύξεις και γενικά όλων τον απαραίτητο εξοπλισμός τοποθετημένο στον χώρο με βασικό γνώμονα να αυξηθεί η λειτουργικότητα του καταστήματος και να επιτευχθεί αύξηση των πωλήσεων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μελέτης προϊωντοποίησης των εμπορευμάτων.   Παράλληλα γίνεται μελέτη για την επιλογή των ψυκτικών μονάδων που καλύπτουν τις απαιτήσεις του καταστήματος. Το τελευταίο στάδιο της ανακαίνισης είναι η εκτέλεση της στον χώρο με την δυνατότητα ένα χρειαστεί να γίνει παράλληλα με την λειτουργία του καταστήματος ή και ακόμα έκτος ωραρίου καταστήματος.

 

Τα πλεονεκτήματα της Ανακαίνιση ενός παλαιού των καταστήματος είναι :

 

  • Εναρμόνιση τις σύγχρονες απαίτησης του καταναλωτικού κοινού
  • Αύξηση των πωλήσεων και την λειτουργικότητας του καταστήματος
  • Δημιουργία ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντοςγια τον καταστηματάρχη, το προσωπικό και τον καταναλωτή
  • Ολοκλήρωση εργασιών ανακαίνισης Χωρίς Διακοπή Λειτουργίας του Καταστήματος
  • Αλλαγή αισθητικής του καταστήματος (δείχνει καινούργιο)
  • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας με την επιλογή νέων ψυκτικών μονάδων
  • Προσαρμογή στους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Copyright © 2013 www.integral.com.gr. All Rights Reserved. Powered by DataCube