ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  Η Εταιρεία INTEGRAL Α.Ε. Refrigeration έχει μεγάλη τεχνογνωσία στον τομέα του σχεδιασμού του εξοπλισμού του νέου καταστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες του αντικειμένου πώληση. Συγκεκριμένα με την βοήθεία ειδικού τρισδιάστατου προγράμματος…
Ένας τομέας που έχει δώσει βάση η Εταιρεία INTEGRALΑ.Ε. Refrigeration είναι η ανακαίνιση υφιστάμενων καταστημάτων η οποία μπορεί να μετατρέψει ένα κατάστημα με παλαιό εξοπλισμό και διακόσμηση σε ένα σύγχρονο…
  Η Εταιρεία INTEGRAL Α.Ε. Refrigeration διαθέτει άριστα εκπαιδευμένα και πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία με εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα του service για να μπορέσει να καλύψει και να υποστήριξη τις απαιτήσεις του service…
  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ -  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ & ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ALARM   Ένα σύγχρονο κατάστημα τροφίμων οφείλει να δώσει την αρμόζουσα σημασία στον έλεγχο τις σωστής λειτουργίας των ψυγείων - καταψύξεων και …
        Η.Εταιρεία INTEGRAL Α.Ε. Refrigeration προσπαθώντας να καλύψει τις απαιτήσεις του επαγγελματία προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εποχής πρόσθεσε μια ΝΕΑ επιλογή στον χώρο του σύγχρονου καταστήματος τροφίμων. Η Ανακατασκευή (Refurbishment) μπορεί…

Copyright © 2013 www.integral.com.gr. All Rights Reserved. Powered by DataCube