ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΑ

Οι ψυκτικοί θάλαμοι με κλειδιά διατίθενται σε 70χιλ. πάχος μόνωσης για συντήρηση και σε 100χιλ. πάχος μόνωσης για κατάψυξη. O ψυκτικός θάλαμος αποτελείται από συναρμολογούμενα (modular) πανέλα συνεχο...

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΠΑΝΕΛΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι ψυκτικοί θάλαμοι χωρίς κλειδιά σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη και διατίθενται με ή χωρίς πάτωμα, με συρόμενες ή ανοιγόμενες πόρτες διαφόρων διαστάσεω...

  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΑ

  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΜΕ ΠΑΝΕΛΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Copyright © 2013 www.integral.com.gr. All Rights Reserved. Powered by DataCube