ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ - MCPSxC

Τα Μηχανοστάσια Πολλαπλών Συμπιεστών (Multi) MCPSxC περιλαμβάνουν δύο ή και περισσότερους συμπιεστές, λειτουργούν με απομακρυσμένο συμπυκνωτή και είναι ιδανικά για ψύξη από τρεις και πάνω ψυγείων ή ψυ...

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ - MCPSwC

Η  INTEGRAL Refrigeration  σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάσει Μηχανοστάσια Πολλαπλών Συμπιεστών και Συμπυκνωτικών Μονάδων που εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία των ψυγείων ή / κ...

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ - MCPSxC

Τα Εγκιβωτισμένα Μηχανοστάσια Πολλαπλών Συμπιεστών (Multi) MCPSxC έχουν ηχομονωμένο κιβώτιο για λειτουργία σε χαμηλά επίπεδα θορύβου. Περιλαμβάνουν δύο ή/ και περισσότερους συμπιεστές, λειτουργού...

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - CU

  Οι Συμπυκνωτικές Μονάδες CU περιλαμβάνουν ένα συμπιεστή, λειτουργούν με ενσωματωμένο ή με απομακρυσμένο συμπυκνωτή και είναι ιδανικές για ψύξη ενός ψυγείου ή ενός ψυκτικού θαλάμου. Σε ορι...

ΕΓΚΙΒΩΤΙΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - CCU

  Οι Εγκιβωτισμένες Συμπυκνωτικές Μονάδες CCU έχουν Μεταλλικό Πλαίσιο Κλειστό με Ηχομονωμένο Περίβλημα για λειτουργία σε χαμηλά επίπεδα θορύβου. Περιλαμβάνουν ένα συμπιεστή, λειτουργούν με ...

  • ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ - MCPSxC

  • ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ - MCPSwC

  • ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ - MCPSxC

  • ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - CU

  • ΕΓΚΙΒΩΤΙΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - CCU

Copyright © 2013 www.integral.com.gr. All Rights Reserved. Powered by DataCube