ΨΥΓΕΙΑ ΒΟΥΤΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

MEDUSA & MEDUSA SD

Το Medusa είναι μονή βούτα κατάψυξη ανοιχτού τύπου κα χρησιμοποιείται για την συντήρηση κατεψυγμένων τροφίμων. Το Medusa παράγεται με ή χωρίς πανοραμικό κρύσταλλο προβολής και τοποθετείται είτε σε τοί...

HYDRA & HYDRA SD

   HYDRA  HYDRA SD        

NEREUS & NEREUS SD

Το Nereus είναι ένα προηγμένο μοντέλο οριζόντιας βούτας κατάψυξης με διπλή επιφάνεια προβολής και χρησιμοποιείται για την συντήρηση κατεψυγμένων τροφίμων. Και οι δυο επιφάνειες προβολής στην κατάψυξη ...

POSEIDON & POSEIDON SD

Η κατάψυξη βούτα Poseidon είναι ιδανική για αποθήκευση και προώθηση κατεψυγμένων προϊόντων. Τα συρόμενα γυάλινα καλύμματα είναι η καλύτερη λύση για την ορατότητα και προσβασιμότητα των προϊόντων. Η κά...

  • MEDUSA & MEDUSA SD

  • HYDRA & HYDRA SD

  • NEREUS & NEREUS SD

  • POSEIDON & POSEIDON SD

Copyright © 2013 www.integral.com.gr. All Rights Reserved. Powered by DataCube