Οι ψυκτικοί θάλαμοι με κλειδιά διατίθενται σε 70χιλ. πάχος μόνωσης για συντήρηση και σε 100χιλ. πάχος μόνωσης για κατάψυξη.

O ψυκτικός θάλαμος αποτελείται από συναρμολογούμενα (modular) πανέλα συνεχούςτύπου, προσαρμοζόμενα στις απαιτούμενες διαστάσεις. Τα πανέλα είναι τύπου Sandwich όπου το εσωτερικό τους αποτελείται από πολυουρεθάνη υψηλής πυκνότητας, όπου ψεκάζεται μέσα σε ειδικό καλούπι πρέσας ανάμεσα σε δύο ειδικά διαμορφωμένα φύλλα γαλβανισμένης και βαμμένης λαμαρίνας. Οι ενώσεις των πανέλων είναι ξηρού τύπου (Giunto Secco) Αρσενικό – Θηλυκό, επιπλέον όλες οι ενώσεις είναι καλυμμένες με προφίλ υγειονομικού τύπου. Οι ψυκτικοί θάλαμοι με κλειδιά διατίθενται με ή χωρίς πάτωμα και με ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες. Ακόμη η κατασκευή των πορτών εξασφαλίζει τη μέγιστη αντοχή σε παραμορφώσεις και ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών.

 

   

Copyright © 2013 www.integral.com.gr. All Rights Reserved. Powered by DataCube